Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Đảo chiều động cơ xoay chiều 1 pha, kích bằng tụ loại 3, 4 dây

Đã gửiCOLON Thứ 6 Tháng 3 15, 2019 12:30 am
gửi bởi duyminh
Hình ảnh
Hình ảnh

Đảo chiều động cơ xoay chiều 1 pha, kích bằng tụ loại 3, 4 dây

Cần chú ý là ở đây không đề cập đến dây nối đất võ động cơ (PE hoặc GND hoặc Earth)

1/ Đánh dấu các đầu dây, chẳng hạn A, B, C, D.

2/ Dùng Ohm kế (đồng hồ đo ôm, có trong VOM) đo lần lượt từng cặp. Sẽ có 2 cặp thông điện với nhau, giá trị điện trở cặp nào lớn hơn thì đó là cuộn đề, cuộn còn lại là cuộn chạy!

Chẳng hạn sau khi đo, ta có các giá trị sau:
AB = vô cùng lớn => tức là không thông điện.
CD = vô cùng lớn => không thông điện.
AC = 360 ohm
BD = 280 ohm

Như vậy, cuộn chạy là BD, cuộn đề là AC.

Còn đối với loại 3 dây, tức là đã nối sẵn điểm chung ở trong, cũng tương tự, cuộn chạy sẽ có trị số ohm nhỏ hơn cuộn đề.

Dưới đây là hình ảnh sơ đồ đấu dây, màu sắc chỉ là tham khảo:

Loại 3 dây:
Hình ảnh

Loại 4 dây:
Hình ảnh

Hình ảnh

MãCOLON [Local Link Removed for Guests - Đăng nhập để thấy link]

http://diendan.phamduyminh.com/viewtopic.php?f=20&t=1840
http://duyminhsoftware.7.forumer.com/viewtopic.php?p=15919#15919