Minh Hoàng Hitech 0934.12.10.14 - M&E Contractor - Nhà thầu cơ điện - Camera IP giám sát - Tổng đài điện thoại - PA âm thanh công cộng - Chống sét - Hệ thống tự động - PCCC - Tự động hóa PLC - Nhà thông minh - Chống trộm - Trạm Biến áp và đường dây phân phối.
Máy chấm công vân tay, thẻ từ - Camera IP, Analog, cáp quang - Biến tần điều áp bơm - Máy chống trộm dùng SIM GSM - Thiết bị mạng, viễn thông - Thiết bị điện, công tắc cảm ứng PIR, Rada - Đèn LED siêu sáng, đèn LED quảng cáo - Thiết bị điều khiển điện qua Internet, 3G, tin nhắn SMS.

Last post subject on index phpBB3

Các vấn đề liên quan đến mạng máy tính sẽ được thảo luận tại đây.
BUTTON_POST_REPLY
duyminh
Bài viếtCOLON 151
Ngày tham giaCOLON Thứ 2 Tháng 8 06, 2018 8:35 pm
CONTACTCOLON

Last post subject on index phpBB3

Gửi bài gửi bởi duyminh » Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 11:23 pm

Last post subject on index phpBB3

MãCOLON [Local Link Removed for Guests - Đăng nhập để thấy link]

Them chu de bai post phia truoc va them thuoc tinh hide trong phpBB3 moi:

Menu Giao diện --> Thành phần giao diện --> Khuôn mẫu --> Sửa khuôn mẫu --> Chọn tập tin khuôn mẫu: forumlist_body.html

Last post subject on index --> Prosilver: Open forumlist_body.html
************
Last post subject on index

Prosilver
Open forumlist_body.html

Find:
<dd class="lastpost"><span>
 <!-- IF forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS --><a href="{forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS}">{UNAPPROVED_IMG}</a><!-- ENDIF -->
 <!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME --><dfn>{L_LAST_POST}</dfn> {L_POST_BY_AUTHOR} {forumrow.LAST_POSTER_FULL}
 <!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><br />{forumrow.LAST_POST_TIME}<!-- ELSE -->{L_NO_POSTS}<br />&nbsp;<!-- ENDIF --></span>
 </dd>

Replace with:
<dd class="lastpost"><span>
                  <!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME --><dfn>{L_LAST_POST}</dfn> {L_POST_BY_AUTHOR} {forumrow.LAST_POSTER_FULL}
                  <br /><a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG} {forumrow.LAST_POST_SUBJECT}</a> <br />{L_POSTED_ON_DATE} {forumrow.LAST_POST_TIME}<!-- ELSE -->{L_NO_POSTS}<!-- ENDIF --></span>
               </dd>


**************
subsilver2
Open forumlist_body.html

Find:
<!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME -->
 <p class="topicdetails"><!-- IF forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS --><a href="{forumrow.U_UNAPPROVED_TOPICS}">{UNAPPROVED_IMG}</a>&nbsp;<!-- ENDIF -->{forumrow.LAST_POST_TIME}</p>
 <p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POSTER_FULL}
 <!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a><!-- ENDIF -->
 </p>
 <!-- ELSE -->
Replace with:
<!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME -->
               <p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POST_TIME}</p>
                  <p><a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG} {forumrow.LAST_POST_SUBJECT}</a>
               </p>
               <p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POSTER_FULL}</p>
            <!-- ELSE -->
****************************
http://www.ktuk.net/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=2300

Open viewtopic.php  bang notepad ++
Nho them phia dang truoc
http://www.modphpbb3.com/viewtopic.php?f=7&t=409

*****************

You can try this courtesy of This Author.

Open viewtopic.php 

Find:

$rowset[$row['post_id']] = array(

Before add:
// Mod for members bbcode
if ($user->data['user_id'] == ANONYMOUS)
    {

    $offset = 0;
    $newstring = $row['post_text'];
    $strpos = strpos($newstring ,'[members:', $offset);
    $strcnt = substr_count($newstring ,'[members:');
   
    while ($strcnt <> false):

          $endpos = strpos($newstring, '[/members', $offset);
          $strpos = $strpos + 18;
          $strlen = $endpos - $strpos;
          $newstring = substr_replace($newstring, 'You must be a Registered Member to view this content', $strpos, $strlen);
           $offset = $strpos + 53;
   
            if ($offset < strlen($newstring))
                {
                         $strrem = substr($newstring, $offset);
                         $strcnt = substr_count($strrem ,'[members:');
                 $strpos = strpos($newstring, '[members:', $offset);
                }
            else
                  {
                   $strcnt = false;
                  }         
    endwhile;
   
    $row['post_text'] = $newstring;
    }
// End Mod for members bbcodeIn ACP / Posting / BBcodes add the new bbcode
BBCode Usage:

[members]{TEXT}[/members]

HTML:
<div style="margin:20px; margin-top:5px"><div class="quotetitle"><b>Registered Members Only:</b> <input type="button" value="Show" style="width:45px;font-size:10px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Hide'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Show'; }" /></div><div class="quotecontent"><div style="display: none;">{TEXT}</div></div></div>

Helpline:
Hide :[members]your content[/members]
____________________________________
Website: www.phamduyminh.com
Forum: http://forum.phamduyminh.com
http://diendan.phamduyminh.com

Let's share to be shared.
Hãy chia sẻ để được sẻ chia.

BUTTON_POST_REPLY