Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hướng dẫn gỡ bỏ Autodesk Educational Product

Đã gửiCOLON Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 10:44 pm
gửi bởi duyminh
[External Link Removed for Guests - Đăng nhập để thấy link]

Can I remove the watermark from an educational product?

"PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT"

How to remove plotstamp?

"Produced by Autodesk Educational Product"

Hướng dẫn gỡ bỏ Autodesk Educational Product

Liên kết:
Lưu thành file DXF sau đó lưu thành file DWG, thưởng thức.
BẠN SAVE FILE ĐÓ DƯỚI ĐUÔI .DXF, SAU ĐÓ DÙNG AUTO CAD MỞ FILE .DXF, RỒI LƯU LẠI THÀNH .DWG, SẼ HẾT HIỆN TƯỢNG NÀY.

There is a way to get rid of the annoying educational plot stamp. Save the infected file in .dxf and then close the window. Open the .DXF cad file you saved earlier and resave it in dwg format and you are done.