Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ký hiệu đặc biệt trong AutoCAD

Đã gửiCOLON Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 10:52 pm
gửi bởi duyminh
[Local Link Removed for Guests - Đăng nhập để thấy link]

Single Text: %%222 (phi)  Ø VNI - \ u+00d8 Ø (UNICODE) - \ u+00f8 ø (UNICODE)
Multi Text: Symbol ∅ (Diameter) or ɸ (Electric phase) (UNICODE)
%%178 - ² (Squared)
%%179 - ³ (Cubed)
%%u - Underline
%% d - ° (Degrees) (UNICODE)
\ u+2126 - Ω (Ohm) (UNICODE)